zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl
 • Urząd Gminy Jasionówka

 • Kościół pw. Świętej Trójcy w Jasionówce

 • Przed Szkołą Podstawową im. Bohaterów Monte Cassino

 • Nad zalewem - 5 września 2021r.

 • Nad zalewm - 5 września 2021r.

I. Władze Urzędu Gminy Jasionówka

– Wójt Gminy Jasionówka - Leszek Zawadzki, tel. (85) 727 80 30.

II. Pracownicy Urzędu Gminy Jasionówka


Referat finansowy:
 1. Skarbnik Gminy - Monika Piątkowska - tel. (85) 727 80 37.
 2. Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych - Janina Frąckiel - tel. (85) 727 80 36.
 3. Podinspektor ds. księgowości podatkowej - Joanna Rutkowska - tel. (85) 727 80 36.
 4. Podinspektor ds. księgowości budżetowej - Krystyna Bieniasz i Lucyna Lewicka - tel. (85) 727 80 35.
 5. Pomoc administracyjna - Katarzyna Koszkuć - tel. (85) 727 80 35.

Urząd Stanu Cywilnego:
 1. Kierownik USC - Dorota Kucharska - tel. (85) 727 80 34.
 2. Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - Ewa Czyszpak - tel. (85) 727 80 34.

Referat organizacyjny:
 1. Sekretarz Gminy - Andrzej Kloza - tel. (85) 727 80 45.
 2. Podinspektor ds. nieruchomości, ochrony środowiska i zamówień publicznych - Tomasz Gawryło - tel. (85) 727 80 32.
 3. Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i socjalnych - Joanna Jaromińska - tel. (85) 727 80 41.
 4. Pomoc administracyjna - Kamila Męczkowska - tel. (85) 727 80 30, fax. (85) 727 80 31.
 5. Podinspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej - Ryszard Bartnik - tel. (85) 727 80 32.
 6. Pomoc administracyjna - Agnieszka Kopaczewska - tel. (85) 727 80 32.

III. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasionówce:

 1. Kierownik GOPS - Izabela Małgorzata Wałuszko - tel/fax. (85) 7278042, 7278044, gops@jasionowka.pl.


IV. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce:

 1. Dyrektor GOKSiT - Aneta Kitlas - tel. (85) 7278033, goksit@jasionowka.pl .


V. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasionówce:

 1. Kierownik Biblioteki - Barbara Hryń - tel. 668 001 333; biblioteka@jasionowka.pl

VI. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasionówce:

 1. Dyrektor ZS-P - Dariusz Prymas - tel. (85) 716 00 02, dyrektor@jasionowka.pl.
 
Aktualizacja: 18:58:18 01.10.2021 r.