zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

Zdobądź stypendium na wymarzone studia!

LOGO
Maturzyści i maturzystki z małych miejscowości i niezamożnych rodzin mogą ubiegać się o stypendium na I rok studiów dziennych w ramach ogólnopolskiego Programu Stypendiów Pomostowych. Aż 10 tys. złotych wsparcia dla młodzieży, która poza dobrymi wynikami w nauce, spełnia jeden z pozostałych warunków programu.

więcej
 
Autor: admin | 2024-07-18 13:01:16

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKAOd 1 sierpnia 2024 r. zmiana stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych
1) odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny:
• 41,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - stawka opłaty bez ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów,
• 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca - stawka opłaty z ulgą z tytułu kompostowania bioodpadów,
2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
82 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

więcej
 
Autor: admin | 2024-07-16 15:42:36

Bon energetyczny - informacje

JASIONÓWKABon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w roku 2023 nie przekroczyły:
• 2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym
• 1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

więcej
 
Autor: admin | 2024-07-16 15:21:52

Zbliża się kolejna fala upałów, uwaga na zwierzęta!

uwaga na zwierzęta

Wysokie temperatury są zagrożeniem nie tylko dla zdrowia ludzi, ale także dla zwierząt. Odwodnienie, poparzenia, udar to tylko niektóre z zagrożeń, które wynikają z niewłaściwej opieki nad zwierzęciem latem. Szczególnie w trudnych warunkach są zwierzęta żyjące na uwięzi, pozostawione same sobie, często bez kropli wody zdatnej do picia. Buda, która stoi na otwartym słońcu i jest pokryta blachą nagrzewa się i temperatura w środku sięga nawet 70*C. Metalowy łańcuch rozgrzewa się do podobnych temperatur i może powodować poparzenia na skórze zwierzęcia.
Dlatego apelujemy, żeby latem zwrócić jeszcze większą uwagę na zwierzęta!

więcej
 
Autor: admin | 2024-07-15 18:27:14

NABÓR WNIOSKÓW

JASIONÓWKA Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, w ramach którego można będzie składać wnioski na udzielenie wsparcia w zakresie budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury prozdrowotnej, rekreacyjnej i turystycznej oraz kompleksowego zagospodarowania istniejącej i/lub tworzonej infrastruktury.

więcej
 
Autor: admin | 2024-07-11 15:24:49

ZARZĄDZENIE NR 11/24 WÓJTA GMINY JASIONÓWKA

JASIONÓWKAz dnia 3 lipca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz § 6 ust. 1 uchwały Nr XXVII/276/23 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego 2023.2116) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacyjnego oraz Finansowego
Urzędu Gminy Jasionówka.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

więcej
 
Autor: admin | 2024-07-04 08:02:56

VI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”

JASIONÓWKA Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”.

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero - recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacja PGE.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny.

więcej
 
Autor: admin | 2024-07-03 17:43:45

APEL DO MIESZKAŃCÓW

JASIONÓWKAOcieplanie się klimatu, przejawiające się brakiem opadów śniegu zimą oraz bezdeszczowym początkiem wiosny spowodowało, że narasta zjawisko suszy. Na terenach naszych gmin i miast zaczyna brakować wody, obserwuje się niski poziom wód w rzekach. Zjawisku towarzyszy zagrożenie pożarowe obszarów leśnych. W związku z tym, należy podjąć działania mające na celu oszczędzanie wody pitnej.

więcej
 
Autor: admin | 2024-07-03 17:39:14

Akcja liczenia bocianów białych liczenia bocianów białych

JASIONÓWKALiczenie trwa do 15 lipca 2024 roku. Metodyka jest prosta i polega na wyszukiwaniu gniazd bociana w gminie i zapisywaniu czy gniazdo jest zajęte i ile jest młodych. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://baza.bocianiegniazda.up.poznan.pl

więcej
 
Autor: admin | 2024-07-03 17:30:23

50-lecie pożycia małżeńskiego

JASIONÓWKADnia 30 czerwca 2024 r. osiem par małżeńskich z Gminy Jasionówka świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Dostojni jubilaci w 1973 roku przyrzekali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.
Obchody jubileuszowe rozpoczęto mszą świętą odprawioną w Kościele Parafialnym p.w. Św. Trójcy w Jasionówce, którą celebrował Ks. Proboszcz Wojciech Dąbrowski oraz Ks. Marek Bielecki. Jubilaci otrzymali pamiątkowe albumy oraz akty błogosławieństwa od arcybiskupa Józefa Guzdka Metropolity Białostockiego.

więcej
 
Autor: admin | 2024-07-03 16:54:54