zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Urząd Gminy Jasionówka
ul. Rynek 19
19-122 Jasionówka
Telefon w godzinach pracy: 85 727 80 34


e-mail: dzialalnosc_gospodarcza@jasionowka.pl

TELEFONY ALARMOWE

112 - Telefon Ratunkowy
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne

ŁĄCZNOŚĆ ALARMOWA

„Na ratunek”

Jest to łączność oparta o Centra Powiadamiania Ratunkowego. Ich zadaniem jest przyjęcie i zweryfikowanie każdego wezwania o pomoc oraz uruchomienie zintegrowanego systemu ratownictwa i natychmiastowe wysłanie stosownych służb ratunkowych na miejsce zdarzenia w celu szybkiego podjęcia kwalifikowanych działań ratunkowych.

ŁĄCZNOŚĆ Z KWALIFIKOWANYMI SŁUŻBAMI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO MOŻNA UZYSKAĆ ZA POŚREDNICTWEM: • numer telefonu stacjonarnego - nr 999
• numer telefonu komórkowego - nr 112
• radiotelefonu - w wyposażeniu policji, innych służb publicznych


JAK SIĘ ZACHOWAĆ W MIEJSCU WYPADKU?
1. Oceń ogólną sytuację. Sprawdź, ilu jest poszkodowanych. Kto jest w najcięższym stanie. Pamiętaj, że najgłośniej narzekający może wymagać najmniejszej pomocy w odróżnieniu od cierpiącego w ciszy. Oceń, czy nie ma zagrożenia wystąpienia dodatkowego niebezpieczeństwa, np. wybuchu czy pożaru.

2. Spróbuj wstępnie rozpoznać przyczynę dolegliwości poszkodowanego. Czasami jest to bardzo proste, np. w przypadku rany głowy. Często jednak jednoznaczna ocena bywa trudna, ponieważ osoba wymagająca pomocy jest omdlała lub nieprzytomna.

3. Jak najszybciej zorganizuj pomoc i wezwij odpowiednie wyspecjalizowane służby ratownicze. Zazwyczaj potrzebna jest pomoc pogotowia ratunkowego. Jeżeli tak jest, poproś o pomoc „gapiów” (wykonać telefon do odpowiednich służb). Czasami może się okazać, że jesteś jedyną osobą, która jest w stanie jako pierwsza podjąć czynności ratujące czyjeś życie, jeszcze przed przybyciem wykwalifikowanej pomocy. Wzywając pomoc, należy być opanowanym oraz starać się zachować spokój, ułatwi to rozmowę z dyspozytorem służb ratunkowych.

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 lub
NUMER ALARMOWY - 112 (z telefonu komórkowego)


WZYWANIE POMOCY WYMAGA PRZESTRZEGANIA KILKU PROSTYCH ZASAD:
Rozmowa z dyspozytorem ratownictwa:
1. Określ dokładnie miejsce zdarzenia (miejscowość, droga, ulica, dom itp.).
2. Opisz zdarzenie (rodzaj wypadku, liczbę poszkodowanych).
3. Opisz stan ofiar zdarzenia (wiek, stan przytomności, krwawienia, złamania).
4. Podaj swoje dane osobowe oraz numer telefonu.
5. Wysłuchaj uważnie przekazywanych instrukcji.
6. Poczekaj, aż dyspozytor pozwoli ci się rozłączyć.


ZAWSZE NALEŻY UWAŻNIE WYSŁUCHAĆ PRZEKAZANYCH INSTRUKCJI I RAD ORAZ NIGDY NIE PRZERYWAĆ POŁĄCZENIA BEZ ZEZWOLENIA DYSPOZYTORA

Jak najszybciej udziel niezbędnej pomocy z wykorzystaniem dostępnych środków. Zakres czynności może być różny - od zwykłej rozmowy i obserwacji chorego, aż do konieczności tamowania poważnego krwotoku. Pamiętaj, że ofiara zdarzenia może cierpieć z powodu więcej niż jednej przyczyny, dlatego zajmij się najpierw najpoważniejszym urazem.

Zachowanie się ludności po sygnałach alarmowych

Rodzaj alarmu Mieszkańcy miast Mieszkańcy wsi
Alarm o zagrożeniach czasu rzeczywistego
 • Włączyć sprzęt RTV i nasłuchiwać komunikatów
 • Nawiązać kontakt (powiadomić znajomych)
 • Stosować się do zaleceń ratowników
 • Włączyć sprzęt RTV i nasłuchiwać komunikatów
 • Nawiązać kontakt (powiadomić znajomych)
 • Stosować się do zaleceń ratowników
Alarm powietrzny
 • Przerwać pracę
 • Zabrać koc, dokumenty, żywność, rzeczy osobiste itp.
 • Wyłączyć urządzenia grzewcze i oświetleniowe, zamknąć dom
 • Powiadomić sąsiadów
 • Udać się do schronu
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Zabrać z pola inwentarz żywy
 • Zamknąć lub ukryć go za przeszkodami terenowymi
 • Wyłączyć urządzenia grzewcze i oświetleniowe, zamknąć dom
 • Powiadomić sąsiadów
 • Schować się za przeszkodami terenowymi lub w schronie
Alarm o skażeniach
 • Nałożyć środek ochrony dróg oddechowych
 • Omijać kałuże i wysokie trawy
 • Nic nie dotykać
 • Nie pić wody
 • Nie spożywać pokarmów
 • Zaopatrzyć się w dokumenty
 • Przed opuszczeniem strefy skażonej poddać się badaniom
 • Nałożyć środek ochrony dróg oddechowych
 • Zabezpieczyć zwierzęta
 • Omijać kałuże i wysokie trawy
 • Nic nie dotykać
 • Nie pić wody
 • Nie spożywać pokarmów
 • Zaopatrzyć się w dokumenty
 • Przed opuszczeniem strefy skażonej poddać się badaniom
Powódź
 • Wyłączyć prąd i gaz
 • Przygotować dokumenty
 • Uciekać wyżej
 • Przygotować źródło światła
 • Ocenić siły
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Nie spożywać brudnej wody
 • W razie zranienia poradzić się lekarza
 • Wyłączyć prąd i gaz
 • Przygotować dokumenty
 • Uciekać wyżej
 • Przygotować źródło światła
 • Ocenić siły
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Nie spożywać brudnej wody
 • W razie zranienia poradzić się lekarza
Pożar
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Osłonić drogi oddechowe
 • Opuścić strefę pożaru
 • Nie zbliżać się do konstrukcji grożących zawaleniem
 • Słuchać poleceń ratowników
 • Osłonić drogi oddechowe
 • Opuścić strefę pożaru
 • Nie zbliżać się do konstrukcji grożących zawaleniem
 • Zwierzęta ze stodoły wyprowadzić z głową zasłoniętą szmatą
PIERWSZA POMOC

Po czterech minutach bez tlenu ludzki mózg zaczyna umierać. Szansa, że karetka przyjedzie przed tym czasem na miejsce wypadku jest mała, dlatego niezbędna jest pierwsza pomoc.

PIERWSZA POMOC 1
PIERWSZA POMOC 2
PIERWSZA POMOC 3
PIERWSZA POMOC 4
PIERWSZA POMOC 5
PIERWSZA POMOC 6
PIERWSZA POMOC 7
 
Aktualizacja: 17:09:18 12.04.2015 r.