zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

Rozpocznij sezon ogrodniczy z PODR Szepietowo

LOGO

Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii to coroczne wydarzenie, które cieszy ogromną popularnością wśród mieszkańców regionu. Wiosną, gdy natura budzi się do życia PODR Szepietowo rozpoczyna sezon targowo-wystawienniczy. Na osoby, które odwiedzą 6-7 kwietnia tereny wystawowe czeka szeroka oferta sprzedażowa i edukacyjna. Unikalne nasadzenia, nowoczesne rozwiązania technologiczne OZE i architektura ogrodowa– u nas znajdą Państwo wszystko, aby przygotować się na nadchodzący okres i zadbać o swój ogród po zimie.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-30 20:52:27

ŻYCZENIA

Autor: admin | 2024-03-29 10:07:10

WAŻNA INFORMACJA

LOGO

DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH


Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie- metodą zrzutów z samolotów, w planowanym terminie: od 8 do 12 kwietnia 2024 r.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-27 20:38:30

Uwaga! Punkt dot. Programu Czyste Powietrze Gminy Jasionówka przestrzega!

LOGO

Idąc za głosem NFOŚiGW Punkt dot. Programu Czyste Powietrze Gminy Jasionówka przestrzega, aby korzystać z programu „Czyste Powietrze” rozważnie, Wybieraj pewnych wykonawców. Prosimy mieszkańców, aby być ostrożnym w stosunku do ofert otrzymanych od akwizytorów.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-27 20:32:45

„Przedsiębiorco Inwestuj z ulgą! I korzystaj ze wsparcia dla firm”

LOGO

Burmistrz Moniek oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A serdecznie zapraszają na Konferencję „Przedsiębiorco Inwestuj z ulgą! I korzystaj ze wsparcia dla firm”, która jest skierowana w szczególności do przedsiębiorców z powiatu monieckiego. Podczas Konferencji Prezes Zarządu SSSE S.A. opowie o Polskiej Strefie Inwestycji i możliwości skorzystania z ulgi w podatku PIT lub CIT.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-23 18:39:27

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKAWójt Gminy Jasionówka zawiadamia, iż planowany termin odbioru odpadów z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jasionówce (PSZOK) przypadający na dzień 30.03.2024 r. ze względu na Wielka Sobotę zostanie przeniesiony na dzień 23.03.2024r. godziny otwarcia pozostają bez zmiany tj. 9-13.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-12 19:20:16

KONKURS

Autor: admin | 2024-03-12 19:18:15

OGŁOSZENIE

JASIONÓWKA
Wójt Gminy Jasionówka zawiadamia, że dnia 14 marca 2024 r. o godz. 17.00 w miejscowości Jasionówka odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa zwołane przez Wójta Gminy poświęcone wyborom Sołtysa.

Zebranie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce, ul. Rynek 19.
Proponowany porządek obrad:
1. Wybór komisji skrutacyjnej.
2. Wybór sołtysa.
3. Pytania i wolne wnioski.


Do udziału w zebraniu zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-11 08:05:12

Autor: admin | 2024-03-11 07:27:11

Petycja

JASIONÓWKA

W dniu 07.03.2024 r. do Urzędu Gminy Jasionówka wpłynęła petycja jak niżej:
„ Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania..., s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet. - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów.

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - biorąc pod uwagę, wyżej przytoczone tezy NIK - można upewnić się że poruszana przez nas tematyka należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o:

Il.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy - tak aby zadania własne wykonywane przez gminę w obszarze art. 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym - były wykonywane - zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę w powołanym na wstępnie protokole pokontrolnym NIK.

Przypominamy, że Wnioskodawca uzyskał dostęp do rzeczonego protokołu - na stronach WWW - nik.gov.pl o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI - i są to dostępne w sieci Internet - protokoły pokontrolne.”
1. Treść petycji

2. Odpowiedź na petycję

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-07 17:54:43