zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

ZAPROSZENIE

LOGO

Spotkanie informacyjno-promocyjne z prelegentem omawiającym szczegóły możliwości otrzymania dofinansowania w Programie „Czyste Powietrze” odbędzie się 18.03.2024 r. (poniedziałek) w godzinach 17:00-18:30 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce.
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła. Dofinansowanie można pozyskać również na termomodernizację budynku, ocieplenie, panele fotowoltaiczne, wymianę okien i drzwi,
a także instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Obecnie można otrzymać nawet do 136 200 zł!

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-07 17:48:31

#DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowa

LOGO

Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową. Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zł. (od 1 marca 2024)!!

Jeżeli chcesz przejść szkolenie podstawowe skontaktuj się jak najszybciej z #WCRBiałystok

Celem szkolenia podstawowego jest nabycie przez ochotników elementarnych umiejętności z zakresu rzemiosła wojskowego, takich jak:
- bezpieczne posługiwanie się bronią oraz wyposażeniem,
- poznanie różnych sposobów pokonywania terenu,
- wykorzystanie elementów survivalu,
- udzielanie pierwszej pomocy.

Odkryj nieograniczone możliwości jakie oferuje Wojsko Polskie
#DołączDoNas www.zostanzolnierzem.pl
Masz pytania!?
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku
ul. Lipowa 35
261 398 292

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-06 20:12:47

Terminarze odbioru odpadów - rok 2024

JASIONÓWKAProsimy o zapoznanie się z terminarzem odbioru odpadów.
Uwaga:
1) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny będzie w każdą ostatnią sobotę w godz. od 9-13.
Wszelkie reklamację odbiorów odpadów należy zgłaszać pod nr tel. 85 7278032, mailowo na adres: przetargi@jasionowka.pl, bądź osobiście w tut. Urzędzie Gminy, osoba do kontaktu :
Pan Tomasz Gawryło. 2) Popiół odbierany zgodnie z terminarzem wywozu odpadów segregowanych w okresie zimowym ( od września do kwietnia)

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-05 16:45:49

Dragon-24 - wojsko na największych, planowych ćwiczeniach.

JASIONÓWKA W I połowie 2024 r. NATO przeprowadza serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem Steadfast Defender-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmuje na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-05 14:47:25

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

LOGO
W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:
• Badanie budżetów gospodarstw domowych
• Badanie aktywności ekonomicznej ludności
• Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03)

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-03 21:01:18

XXI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

JASIONÓWKAKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

więcej
 
Autor: admin | 2024-03-03 20:15:42

Autor: admin | 2024-02-16 12:58:42

INFORMACJA WÓJTA GMINY JASIONÓWKA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JASIONÓWKA I. Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Jasionówce

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Jasionówka.
2. Termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego — zgodnie z zamieszczonym w dalszej części informacji harmonogramem.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (przy czym mają one jednakową wartość):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

więcej
 
Autor: admin | 2024-02-14 16:18:08

OGŁOSZENIE

Autor: admin | 2024-02-14 16:02:37

Czy mieszkańcy Gminy Jasionówka są gotowi na szykowane wymogi termomodernizacyjne!? Kto za to zapłaci?!

JASIONÓWKA Nie ocieplisz = nie wynajmiesz, nie sprzedaż! To równanie już niedługo może stać się faktem. Zgodnie z planami budynki znajdujące się w UE powinny być „zeroemisyjne”. Oznacza to, że w naszym kraju mniej więcej 70% domów powinna zostać zmodernizowana. Niektóre z nich są nazywane mianem „wampirów energetycznych”.
Co więcej są wskazane istotne daty dotyczące wytycznych termomodernizacyjnych.
a) Nie licząc tzw. obiektów specjalnych do zakończenia 2050 r. wszystkie budynki powinny być bezemisyjnymi,
b) nowe budynki oraz już istniejące, które były poddane istotniejszym renowacjom obligatoryjnie powinny mieć fotowoltaikę do końca 2028 r.
Można także spodziewać się kar za niedopełnienie obowiązków termomodernizacyjnych.

więcej
 
Autor: admin | 2024-02-14 15:52:21