zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

Urząd Gminy w Jasionówce

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

telefon/fax 85 72 780 30/85 72 780 31
e-mail: gmina@jasionowka.pl

AKTUALNOŚCI

Zbiorcza informacja o petycjach

JASIONÓWKA

Informacja za rok 2022 [ plik pdf ]
Informacja za rok 2023 [ plik pdf ]

więcej
 
Autor: admin | 2024-05-16 20:05:42

Petycja RPW/3086/2024

JASIONÓWKAW dniu 07.05.2024 r. do Urzędu Gminy Jasionówka została złożona petycja przez:
Joanna Stec-Machowska
SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

1. Treść petycji

2. Odpowiedź na petycję

więcej
 
Autor: admin | 2024-05-12 09:27:32

Petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja 2024

JASIONÓWKAW dniu 06.05.2024 r. do Urzędu Gminy Jasionówka wpłynęła petycja złożona przez:

G1ANT ROBOT SP. Z O.O.
ul. Stepowa 34D
30 - 698 Kraków

o treści jak niżej:

1. Treść petycji

2. Odpowiedź na petycję

więcej
 
Autor: admin | 2024-05-08 08:48:35

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

LOGO

W maju 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:
• Badanie budżetów gospodarstw domowych
• Badanie aktywności ekonomicznej ludności
• Kondycja gospodarstw domowych (6-15.05)
• Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (do 29.05)
• Europejskie badanie warunków życia ludności

więcej
 
Autor: admin | 2024-05-08 07:11:12

ZAPROSZENIE

Autor: admin | 2024-04-22 19:37:39

#DobrowolnaZasadniczaSłużbaWojskowa

LOGO

Szkolenie podstawowe trwa 27 dni i jest zakończone przysięgą wojskową.

Żołnierzowi Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej przysługuje miesięczne uposażenie w wysokości od 6000zl.(od 1 marca 2024)

więcej
 
Autor: admin | 2024-04-13 23:57:45

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS

JASIONÓWKAKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

więcej
 
Autor: admin | 2024-04-13 23:54:06

Petycja

JASIONÓWKAW dniu 08.04.2024 r. do Urzędu Gminy Jasionówka wpłynęła petycja o treści jak niżej złożona przez:
Szulc-Euphenics.com p. Spółka Akcyjna Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

1. Treść petycji

2. Odpowiedź na petycję

więcej
 
Autor: admin | 2024-04-10 11:56:45

Gminne przewozy pasażerskie w dniu wyborów

JASIONÓWKA Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.

więcej
 
Autor: admin | 2024-04-05 09:50:04

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

LOGO

W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych. Dostarcza ono danych dotyczących m. in. dostępu i korzystania z Internetu, korzystania z e-administracji czy umiejętności cyfrowych. Wyniki badania są podstawowym źródłem informacji dla diagnozy i monitorowania realizacji celów założonych w przyjętych politykach rozwoju Polski oraz wykorzystywane są do Raportu o postępie cyfrowym Europy.

więcej
 
Autor: admin | 2024-04-03 12:45:05